Laboratoriopalvelut

Laboratoriotutkimuksia otetaan lääkärin tai työterveyshoitajan lähetteellä.
Laboratoriotulosten oikeellisuutta valvoo tukilaboratorio. Laatu varmistetaan ulkoisen ja sisäisen laadunvalvonnan avulla. Yhteistyökumppaneina toimii akkreditoituja laboratorioita, joiden laatujärjestelmät perustuvat kansainväliseen EN ISO/IEC 17025-standardiin.


Näytteenottoon valmistautuminen

• Paastonäytteitä varten ravinnotta 10 tuntia.

• Vettä saa nauttia lasillisen (2 dl)

• Käytössä olevat lääkkeet vasta näytteenoton jälkeen.


Virtsatutkimukset:

• Virtsaamatta vähintään neljä (4) tuntia jos mahdollista

• Näytteenottotarvikkeet saa laboratoriosta