Kuopion Työterveys Oy

Kuopion Työterveys Oy on kuopiolainen kokonaisvaltaisia työterveyshuoltopalveluja tarjoava voittoa tavoittelematon yritys, joka on toiminut jo vuodesta 1973 alkaen. Yrityksen asiakkaina on n. 260 teollisuuden, kaupan ja palvelualan yritystä, joissa on yhteensä n. 5000 työntekijää.

Palvelemme nopeasti ja joustavasti keskittyen kustannustehokkuuteen ja sairauspoissaolojen hallintaan tiiviissä yhteistyössä yrityksen kanssa. Kattojärjestömme on Suomen Työterveys ry, jonka verkoston kautta on mahdollista järjestää palvelut muillekin paikkakunnille yhdellä laskulla ja Kela-hakemuksella.

Toimintamme perustana on hyvä työterveyshuoltokäytäntö, tapaturmien ja sairauksien ennaltaehkäisy, työkyvyn ylläpitäminen sekä sairauksien ja tapaturmien hoito. Hyvin hoidetun työterveyshuollon avulla tapaturmariskit ja poissaolot vähenevät sekä työn tuottavuus kasvaa. Toimitilamme sijaitsevat keskeisellä paikalla Kuopion satamassa.

Löydät meidät myös Facebookista